عصب گردنی عرضی
۱۳۹۸/۰۲/۱۶
عصب پس سری بزرگ
۱۳۹۸/۰۲/۱۶

عصب پس سری کوچکLesser Occipital Nerve :
Is a cutaneous branch of the cervical plexus that innervates the skin of the neck and scalp posterior and superior to the auricle

:عصب پس سری کوچک
شاخه ای پوستی از شبکه گردنی است که پوست گردن را عصب دهی می کند

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *