عصب گوشی بزرگ
۱۳۹۸/۰۲/۱۶
عصب پس سری کوچک
۱۳۹۸/۰۲/۱۶

عصب گردنی عرضی


Transverse Cervical Nerve (C2-C3) :
Is a cutaneous branch of the cervical plexus that innervates the skin covering the anterior cervical region

:عصب گردنی عرضی
شاخه ای پوستی از شبکه گردنی است که پوست پوشاننده ناحیه قدامی گردن را عصب دهی می کند

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *