رباط ساکرواسپاینوس
۱۳۹۹/۰۲/۰۸
رباط ساکروتوبروس
۱۳۹۹/۰۲/۰۸

سوراخ سیاتیک بزرگ


Greater sciatic foramen :
Is an opening (foramen) in the posterior human pelvis. It is formed by the sacrotuberous and sacrospinous ligaments

:سوراخ سیاتیک بزرگ
یک دهانه (سوراخ) در قسمت خلفی لگن انسان است. این سوراخ توسط رباط های ساکروتوبروس و ساکرواسپاینوس تشکیل می شود

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *