رباط سر استخوان ران
۱۳۹۹/۰۲/۰۸
سوراخ سیاتیک بزرگ
۱۳۹۹/۰۲/۰۸

رباط ساکرواسپاینوسSacrospinous ligament :
The base of the ligament is attached to the outer edge of the sacrum and coccyx, and the tip of the ligament attaches to the spine of the ischium

:رباط ساکرواسپاینوس
قاعده رباط به کناره خارجی ساکروم و کوکسیکس وصل می شود و راس رباط به خار ایسکیوم متصل می شود

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *