دندان های آسیاب بزرگ
۱۳۹۸/۰۱/۲۶
عضله ی مایلوهیوئید
۱۳۹۸/۰۱/۲۶

عضله ی هیوگلوسوسHyoglossus muscle :

:عضله هیوگلوسوس

Origin: T entire length of the greater cornu and front of the body of the hyoid

مبدا: تمام طول شاخ بزرگ و قسمت قدامی تنه ی استخوان هیوئید

Insertion: Side of the tongue

انتها: کناره ی زبان

Innervation: Hypoglossal nerve

عصب دهی: عصب هیپوگلوسال

Function: Depresses and retracts the tongue

عملکرد: زبان را به سمت پایین و عقب می کشد

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *