خار ایلیاک خلفی فوقانی
۱۳۹۹/۰۲/۰۷
ایسکیوم
۱۳۹۹/۰۲/۰۷

ایلیوم


Ilium :
Is the uppermost and largest part of the hip bone, is divisible into two parts, the body and the wing

:ایلیوم
بالاترین و بزرگترین قسمت استخوان هیپ است، شامل دو قسمت تنه و بال است

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *