اکستنسور رتیناکولوم فوقانی پا
۱۳۹۹/۰۲/۰۸
پرونئال رتیناکولوم
۱۳۹۹/۰۲/۰۸

اکستنسوررتیناکولوم تحتانی پا
Inferior extensor retinaculum of the foot:
Is Y shaped and is located distal to the superior extensor retinaculum at the dorsal aspect of the foot. The stem of the retinaculum is located at the upper surface of the calcaneus. It then divides into two bands, a proximal limb, attached medially to the medial malleolus, and a distal limb, attached to the plantar aponeurosis

:اکستنسوررتیناکولوم تحتانی پا
ساختار (وای) شکلی است که در پایین اکستنسور رتیناکولوم فوقانی در قسمت دورسال پا قرار دارد. دسته آن به سطح فوقانی کالکانئوس متصل می شود، سپس به دو باندل تقسیم می شود. بازوی پروگزیمال در سمت داخل به قوزک داخلی و بازوی دیستال به آپونوروز کف پایی متصل می شود

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *