عضله ابتوراتور داخلی
۱۳۹۹/۰۲/۰۹
عضله مربع رانی
۱۳۹۹/۰۲/۰۹

عضله دوقلو تحتانیInferior gemellus muscle :

:عضله دوقلو تحتانی

Origin: Ischial tuberosity

مبدا: برجستگی ایسکیوم

Insertion: Greater trochanter of the femur

انتها: سطح داخلی تروکانتر بزرگ استخوان ران

Innervation: Nerve to quadratus femoris

عصب دهی: عصب عضله مربع رانی

Function: Lateral rotation and abduction of femur at the hip joint

عملکرد: چرخش به خارج و ابدوکسیون استخوان ران در مفصل هیپ

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *