عضله دوقلو تحتانی
۱۳۹۹/۰۲/۰۹
عضله شانه ای
۱۳۹۹/۰۲/۰۹

عضله مربع رانیQuadratus femoris muscle :

: عضله مربع رانی

Origin: Lateral side of the ischial tuberosity

مبدا: کنارخارجی برجستگی ایسکیوم

Insertion: Quadrate tuberosity on the intertrochanteric crest of femur

انتها: تکمه مربعی روی ستیغ اینترتروکانتریک استخوان ران

Innervation: Nerve to quadratus femoris

عصب دهی: عصب عضله مربع رانی

Function: Lateral rotation of femur at the hip joint

عملکرد: چرخش به خارج استخوان ران در مفصل هیپ

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *