عضله مربع رانی
۱۳۹۹/۰۲/۰۹
عضله پسواس ماژور
۱۳۹۹/۰۲/۰۹

عضله شانه ایPectineus muscle :

: عضله شانه ای

Origin: Pectineal line on the anterior surface of superior pubic ramus of the pelvis

مبدا: خط شانه ای درسطح قدامی شاخ فوقانی پوبیس

Insertion: Pectineal line on the posterior side of the femur, just inferior to the lesser trochanter

انتها: خط شانه ای در سطح خلفی استخوان ران، پایین از تروکانتر کوچک

Innervation: Femoral nerve. May also receive a branch from the obturator nerve

عصب دهی:عصب رانی. همچنین ممکن است شاخه ای از عصب ابتوراتور دریافت کند

Function: Adduction and flexion of femur at the hip joint

عملکرد: ادوکسیون و خم کردن استخوان ران در مفصل هیپ

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *