عضله مایل فوقانی
۱۳۹۸/۰۱/۲۴
عضله مستقیم خارجی
۱۳۹۸/۰۱/۲۴

عضله مایل تحتانی


Inferior oblique muscle :

:عضله مایل تحتانی

Origin: The maxillary bone, from the medial part of the floor of the orbit

مبدا: استخوان ماگزیلاری، بخش داخلی کف کاسه چشم

Insertion: Laterally onto the eyeball, deep to the lateral rectus

انتها: قسمت خارجی کره چشم در عمق عضله مستقیم خارجی

Innervation: Oculomotor nerve

عصب دهی: عصب اکولوموتور

Function: Elevating the eye, turning the top of it away from the nose, and moving it outward

عملکرد: بالا و خارج بردن کره چشم و چرخاندن چشم به خارج

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *