عضله مستقیم تحتانی
۱۳۹۸/۰۱/۲۴
عضله مایل تحتانی
۱۳۹۸/۰۱/۲۴

عضله مایل فوقانی

Superior oblique muscle :

:عضله مایل فوقانی

Origin: The body of the sphenoid bone

مبدا: تنه استخوان اسفنوئید

Insertion: ‎Outer posterior quadrant of the eyeball

انتها: یک چهارم خلفی خارجی کره چشم

Innervation: Trochlear nerve

عصب دهی: عصب تروکلئار

Function: Abducts, depresses and internally rotates the eye

عملکرد: حرکت چشم به پایین و خارج و چرخش کره چشم به داخل

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *