ستیغ ساکرال میانی
۱۳۹۹/۰۴/۲۸
ستیغ ساکرال خارجی
۱۳۹۹/۰۴/۲۸

ستیغ ساکرال بینابینی


Intermediate sacral crest :
Is formed by the fused articular processes of the sacral vertebrae

:ستیغ ساکرال بینابینی
از اتصال زوائد مفصلی همه مهره های ساکرال ایجاد شده است

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *