رباط ایسکیوفمورال
۱۳۹۹/۰۲/۰۸
منیسک خارجی
۱۳۹۹/۰۲/۰۸

غشاء بین استخوانیInterosseous membrane:
Is a thick dense fibrous sheet of connective tissue that spans the space between two bones forming a type of syndesmosis joint

:غشاء بین استخوانی
یک ورقه ضخیم و فیبری از بافت همبند است که در فضای بین دو استخوان قرار می گیرد و مفصل سین دسموزیس را تشکیل می دهد

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *