مفاصل متاتارسوفالنژیال
۱۳۹۹/۰۲/۰۸
نوارایلیوتیبیال
۱۳۹۹/۰۲/۰۸

مفاصل اینترفالانژیال


Interphalangeal joints of the foot:
Are the joints between the phalanges of the toes

:مفاصل اینترفالانژیال
مفاصل بین بند انگشتان پا است

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *