غشای تیروهیوئید
۱۳۹۸/۰۱/۲۴
مفصل کریکوتیروئید
۱۳۹۸/۰۱/۲۴

رباط تیروهیوئید طرفی


Lateral thyrohyoid ligament :
Thickened elastic bundle connecting the superior horn of the thyroid cartilage to the tip of the greater horn of the hyoid bone

:رباط تیروهیوئید طرفی
باندل الاستیک ضخیمی که شاخ فوقانی غضروف تیروئید را به نوک شاخ بزرگ استخوان هیوئید متصل می کند

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *