بریدگی تیروئیدی فوقانی
۱۳۹۸/۰۱/۲۴
رباط تیروهیوئید طرفی
۱۳۹۸/۰۱/۲۴

غشای تیروهیوئید


Thyrohyoid membrane :
A wide and fibrous layer of tissue that connects the thyroid cartilage to the hyoid bone

:غشای تیروهیوئید
بافت فیبروز پهنی که که غضروف تیروئید را به استخوان هیوئید متصل می کند

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *