تار صوتی حقیقی
۱۳۹۸/۰۱/۲۴
غشای تیروهیوئید
۱۳۹۸/۰۱/۲۴

بریدگی تیروئیدی فوقانی


Superior thyroid notch :
A notch on the superior border of the thyroid cartilage that separates the two laminae.

:بریدگی تیروئیدی فوقانی
بریدگی در لبه فوقانی غضروف تیروئید که دو لامینا را از هم جدا می کند

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *