عضله بوکسیناتور
۱۳۹۸/۰۲/۰۲
عصب کورداتیمپانی
۱۳۹۸/۰۲/۰۲

عضله بالاکشنده لب فوقانیLevator labii superior muscle :

:عضله بالاکشنده لب فوقانی

Origin: Infra-orbital margin of the maxilla

مبدا: لبه تحت کاسه چشمی فک بالا

Insertion: Skin of the upper lip

انتها: پوست لب بالا

Innervation: Buccal branch of the facial nerve (CN VII)

(CN VII) عصب دهی: شاخه بوکال عصب صورتی

Function: Lifts the upper lip

عملکرد: لب بالا را بالا می برد

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *