لوزه حلقی (آدنوئید)
۱۳۹۸/۰۱/۲۷
لوزه زبانی
۱۳۹۸/۰۱/۲۷

لوزه زبانی


Lingual tonsil :
A collection of lymphoid follicles on the posterior or pharyngeal portion of the tongue

:لوزه زبانی
تجمعی از فولیکول های لنفاوی در قسمت خلفی یا بخش حلقی زبان

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *