حلق حنجره
۱۳۹۸/۰۱/۲۷
لوزه زبانی
۱۳۹۸/۰۱/۲۷

لوزه حلقی (آدنوئید)


Pharyngeal tonsil (Adenoid) :
A mass of lymphatic tissue located behind the nasal cavity, in the roof of the nasopharynx

:لوزه حلقی (آدنوئید)
توده ای از جنس بافت لنفاوی که در پشت حفره ی بینی، در سقف حلق بینی قرار دارد

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *