پایک مغزی
۱۳۹۹/۰۲/۱۱
اینسولا
۱۳۹۹/۰۲/۱۱

ناودان میانی


Median sulcus:

Is a deep median fissure of the spinal cord and extends along the entire length of the medulla oblongata

:ناودان میانی

شیاری عمیق در طناب نخاعی است و در تمام طول بصل النخاع امتداد یافته است

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *