عضله ی بالابرنده ی لب فوقانی و پره بینی
۱۳۹۸/۰۱/۳۱
عضله هرمی
۱۳۹۸/۰۱/۳۱

عضله بینیNasalis muscle :

:عضله بینی

Origin:

Transverse part: Arises from lateral to the incisive fossa

Alar part: From the outer surface of the maxilla above the region of the lateral incisor tooth

:مبدا

بخش عرضی: از خارج حفره دندان پیش منشا می گیرد

بخش پره ای: از سطح خارجی فک بالا در بالای ناحیه دندان های پیش طرفی منشا می گیرد

Insertion:

Transverse part: Into the aponeurosis of the bridge of the nose

Alar part: Into the skin along the posterior circumference of the lateral crura

:انتها

بخش عرضی: آپونوروز روی پل بینی

بخش پره ای: پوست ستون خارجی پره بینی

Innervation: Provided by the buccal branches of the facial nerve

عصب دهی: توسط شاخه بوکال عصب صورتی

Function:

Transverse part: Compressing and closure of the nostril

Alar part: Lengthens the nose and dilates the nostrils

:عملکرد

بخش عرضی: فشرده سازی و بستن سوراخ بینی

بخش پره ای: طویل کردن بینی و باز کردن سوراخ بینی

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *