عضله بینی
۱۳۹۸/۰۱/۳۱
عضله ی پایین آورنده ی سپتوم بینی
۱۳۹۸/۰۱/۳۱

عضله هرمی
Procerus muscle :

:عضله هرمی

Origin: Fascia over the lower of the nasal bone

مبدا: فاسیای روی بخش پایینی استخوان بینی

Insertion: Skin of the lower part of the forehead between the eyebrows

انتها: پوست بخش پایینی پیشانی بین دو ابرو

Innervation: Buccal branch of the facial nerve

عصب دهی: شاخه ی بوکال عصب صورتی

Function: Draws down the medial angle of the eyebrow giving expressions of frowning

عملکرد: زاویه ی داخلی ابرو را پایین می آورد و حالت اخم کردن ایجاد می کند

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *