سوراخ سیاتیک کوچک
۱۳۹۹/۰۲/۰۸
رباط ایلیوفمورال
۱۳۹۹/۰۲/۰۸

غشای ابتوراتور


Obturator membrane:
Is a thin fibrous sheet, which almost completely closes the obturator foramen

:غشای ابتوراتور
یک ورقه فیبری نازک است که تقریباً بطور کامل سوراخ ابتوراتور را می بندد

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *