عصب سورال
۱۳۹۹/۰۲/۰۳
شبکه ساکرال
۱۳۹۹/۰۲/۰۳

عصب ابتوراتورObturator nerve:
Arises from the ventral rami of the second, third and fourth lumbar nerves (L2 – L4). It provides sensory perception to the skin on the medial side of the thigh. It supplies the abductor muscles and gracilis

:عصب ابتوراتور
از شاخ شکمی اعصاب کمری دوم، سوم و چهارم ایجاد می شود . این عصب حس پوست سمت داخلی ران را تامین می کند. این عصب عضلات ابدوکتور و گراسیلیس را عصب دهی می کند

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *