عصب کف پایی خارجی
۱۳۹۹/۰۲/۰۳
عصب ابتوراتور
۱۳۹۹/۰۲/۰۳

عصب سورال
Sural nerve:
Supplies sensation to the skin of the lateral foot and lateral lower ankle. It transmits sensory signals from the posterior lateral corner of the leg and the lateral foot and 5th toe

:عصب سورال
این عصب حس پوست خارج پا و قسمت خارجی پایین مچ پا را تامین می کند. این عصب حس خارجی خلف ساق پا، خارج پا و انگشت پنجم منتقل می کند

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *