چین کامی حلقی
۱۳۹۸/۰۱/۲۷
بن بست پیریفورم
۱۳۹۸/۰۱/۲۷

چین کامی زبانی


Palatoglossal fold :
A mucosal fold covering the palatoglossal muscle situated just in front of the tonsillar fossa

:چین کامی زبانی
یک چین مخاطی که عضله ی کامی زبانی را می پوشاند و در جلوی حفره ی لوزه ای قرار دارد

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *