لوزه زبانی
۱۳۹۸/۰۱/۲۷
چین سالپینگوپالاتین
۱۳۹۸/۰۱/۲۷

سوراخ حلقی شیپور استاش


Pharyngeal opening of Eustachian tube :
An opening in the upper part of the nasopharynx about 1.2 cm behind the posterior extremity of the inferior concha on each side

:سوراخ حلقی شیپور استاش
سوراخی در قسمت فوقانی حلق بینی که حدود ۲/۱ سانتی متر با انتهای خلفی شاخک تحتانی بینی فاصله دارد

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *