عضله دورکننده انگشت شست
۱۳۹۹/۰۲/۰۹
عضلات لومبریکال
۱۳۹۹/۰۲/۰۹

عضله مربع کف پایی


Quadratus plantaris muscle :

: عضله مربع کف پایی

Origin: Calcaneus

مبدا: کالکانئوس

Insertion: Tendons of flexor digitorum longus

انتها: تاندونهای عضله بازکننده دراز انگشتان

Innervation: Lateral plantar nerve

عصب دهی: عصب پلانتار خارجی

Function: Assists flexor digitorum longus in flexing the lateral four digits of foot

عملکرد: کمک به عضله خم کننده دراز انگشتان در خم کردن چهار انگشت خارجی

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *