عضله خیاطه
۱۳۹۹/۰۲/۰۹
عضله پهن داخلی
۱۳۹۹/۰۲/۰۹

عضله مستقیم رانیRectus femoris muscle :

: عضله مستقیم رانی

Origin:

Straight head: Anterior inferior iliac spine

Reflected head: Ilium, above the acetabulum

: مبدا

سر مستقیم: خاره خاصره قدامی تحتانی

سر منعطف: ایلئوم در بالای استابولوم

Insertion: Patella and tibial tuberosity via quadriceps tendon

انتها: کشکک و برجستگی درشت نی از طریق تاندون عضله چهار سر رانی

Innervation: Femoral nerve

عصب دهی: عصب رانی

Function: Flexes the thigh at the hip joint, and extends at the knee joint

عملکرد: خم کردن ران در مفصل هیپ و باز کردن مفصل زانو

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *