ستیغ ساکرال خارجی
۱۳۹۹/۰۴/۲۸
بال استخوان خاجی
۱۳۹۹/۰۴/۲۸

کانال ساکرال


Sacral canal :
Is a continuation of the spinal canal and runs throughout the greater part of the sacrum

:کانال ساکرال
ادامه کانال نخاعی است که در تمام طول ساکروم قرار دارد

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *