عصب صافنوس
۱۳۹۹/۰۲/۰۳
عصب تیبیال
۱۳۹۹/۰۲/۰۳

عصب سیاتیک

Sciatic nerve:
It begins in the lower back and runs through the buttock and down the lower limb. The sciatic nerve innervates nearly the whole of the skin of the leg, the muscles of the back of the thigh, and those of the leg and foot. It is derived from spinal nerves L4 to S3

:عصب سیاتیک
از قسمت تحتانی کمر شروع می شود و از باسن عبور کرده و وارد اندام تحتانی می شود. عصب سیاتیک تقریباً به کل پوست ساق، عضلات پشت ران و عضلات ساق پا و پا عصب دهی می کند . این عصب از اعصاب کمری چهارم تا ساکرال سوم منشا می گیرد

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *