عضله دو سر رانی
۱۳۹۹/۰۲/۰۹
عضله نیمه غشائی
۱۳۹۹/۰۲/۰۹

عضله نیمه تاندونی
Semitendinosus muscle :

: عضله نیمه تاندونی

Origin: Ischial tuberosity

مبدا: برجستگی ایسکیال

Insertion: Medial surface of upper end of tibia

انتها: سطح داخلی انتها فوقانی تیبیا

Innervation: Tibial part

عصب دهی: عصب تیبیال

Function: Flexion of the leg at the knee joint. Extension of thigh at the hip. Medially rotates the thigh at the hip joint and the leg at the knee joint

عملکرد: خم کردن ساق در مفصل زانو. بازکردن ران در مفصل هیپ. چرخش به داخل ران در مفصل هیپ و چرخش به داخل ساق در مفصل زانو

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *