عضله استیلوفارنژیوس
۱۳۹۸/۰۱/۲۷
عضله بالابرنده کام نرم
۱۳۹۸/۰۱/۲۷

عضله استیلوهیوئید


Stylohyoid muscle :

:عضله استیلوهیوئید

Origin: Styloid process of temporal bone

مبدا: زائده ی استیلوئید استخوان تمپورال

Insertion: Hyoid bone

انتها: استخوان هیوئید

Innervation: Facial nerve

عصب دهی: عصب صورتی

Function: Draws hyoid bone backward and elevates tongue

عملکرد: استخوان هیوئید را به عقب می کشد و زبان را بالا می برد

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *