عضله تنگ کننده میانی
۱۳۹۸/۰۱/۲۷
عضله استیلوهیوئید
۱۳۹۸/۰۱/۲۷

عضله استیلوفارنژیوسStylopharyngeus muscle :

:عضله استیلوفارنژیوس

Origin: Styloid process of the temporal bone

مبدا: زائده ی استیلوئید استخوان تمپورال

Insertion: Thyroid cartilage

مقصد: غضروف تیروئید

Innervation: Glossopharyngeal nerve

عصب دهی: عصب زبانی حلقی

Function: Elevates the larynx and pharynx; swallowing

عملکرد: بالا بردن حنجره و حلق، بلعیدن

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *