عصب بین استخوانی قدامی
۱۳۹۸/۰۶/۲۴
عصب کف دستی انگشتان (ازعصب اولنار)
۱۳۹۸/۰۶/۲۴

شاخه سطحی عصب اولنارSuperficial branch of the ulnar nerve:
Is a terminal branch of the ulnar nerve. It supplies the palmaris brevis muscle and the skin on the ulnar side of the hand.

:شاخه سطحی عصب اولنار
شاخه انتهایی عصب اولنار است. عصب دهی عضله کف دستی کوتاه و پوست سمت اولنار دست را تأمین می کند

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *