عضله هرمی
۱۳۹۹/۰۲/۰۹
عضله ابتوراتور داخلی
۱۳۹۹/۰۲/۰۹

عضله دوقلو فوقانیSuperior gemellus muscle :

: عضله دوقلو فوقانی

Origin: Ischial spine

مبدا: خارایسکیوم

Insertion: Greater trochanter of the femur

انتها: تروکانتر بزرگ استخوان ران

Innervation: Nerve to obturator internus

عصب دهی: عصب عضله ابتوراتور داخلی

Function: Lateral rotation and abduction of femur at the hip joint

عملکرد: چرخش به خارج و ابدوکسیون استخوان ران در مفصل هیپ

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *