عصب راجعه حنجره
۱۳۹۸/۰۲/۱۶
عصب حنجره ای داخلی
۱۳۹۸/۰۲/۱۶

عصب حنجره ای فوقانی


Superior laryngeal nerve :
Is a branch of vagus nerve and innervates the cricothyroid muscles

:عصب حنجره ای فوقانی
شاخه ای از عصب واگ است و عضلات کریکوتیروئید را عصب دهی می کند

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *