مفصل تالوکالکانئونویکولار
۱۳۹۹/۰۲/۰۸
مفاصل متاتارسوفالنژیال
۱۳۹۹/۰۲/۰۸

مفاصل تارسومتاتارسال


Tarsometatarsal joints (Lisfranc joints):
Involve the first, second and third cuneiform bones, the cuboid bone and the metatarsal bones

:مفاصل تارسومتاتارسال
مفاصل بین استخوانهای کانئیفورم اول ، دوم و سوم، استخوان کوبوئید و استخوانهای متاتارسال است

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *