آئورت نزولی
۱۳۹۸/۰۷/۲۰
شریان کاروتید مشترک چپ
۱۳۹۸/۰۷/۲۰

قوس آئورت


Aortic arch:
Is the part of the aorta between the ascending and descending aorta

:قوس آئورت
قسمتی از آئورت است که بین آئورت صعودی و نزولی قرار دارد

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *