آئورت صعودی
۱۳۹۸/۰۷/۲۰
قوس آئورت
۱۳۹۸/۰۷/۲۰

آئورت نزولی


Descending aorta:
Begins at the aortic arch and runs down through the chest and abdomen

:آئورت نزولی
از ادامه قوس آئورت شروع شده و به سمت قفسه سینه و شکم حرکت می کند

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *