قوس آئورت
۱۳۹۸/۰۷/۲۰
شریان ساب کلاوین چپ
۱۳۹۸/۰۷/۲۰

شریان کاروتید مشترک چپ


Left common carotid artery:
originates from the aortic arch in the thorax

:شریان کاروتید مشترک چپ
از قوس آئورت در قفسه سینه منشا می گیرد

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *