دریچه ی سه لتی
۱۳۹۸/۰۷/۲۰
عضلات پاپیلاری
۱۳۹۸/۰۷/۲۰

اینفاندیبولوم


Infundibulum: Is a conical pouch formed from the upper and left angle of the right ventricle in the chordate heart, from which the pulmonary trunk arises

اینفاندیبولوم: کیسه ای مخروطی شکل ایجاد شده در بالا و زاویه ی چپ بطن راست در قلب است که از آنجا تنه های ریوی از قلب خارج می شوند

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *