عضله پوپلیتئوس
۱۳۹۹/۰۲/۰۹
عضله خم کننده دراز انگشتان
۱۳۹۹/۰۲/۰۹

عضله تیبیالیس خلفیTibialis posterior muscle :

:عضله تیبیالیس خلفی

Origin: Interosseous membrane between the tibia and fibula, and posterior surfaces of the tibia and fibula

مبدا: غشا بین استخوانی بین فیبولا و تیبیا و سطح خلفی از تیبیا و فیبولا

Insertion: Navicular and medial cuneiform bones

انتها: استخوانهای ناویکولار و کانئیفورم داخلی

Innervation: Tibial nerve

عصب دهی: عصب تیبیال

Function: Inverts and plantar flexes the foot, maintains the medial arch of the foot

عملکرد: چرخش به داخل و پلانتار فلکسیون پا، حمایت از قوس داخلی پا

1 دیدگاه

  1. EquawsLaw گفت:

    ۱ if any drug in ATC4 chemical subgroup g is used to treat indicated for cancer at site s, according to the Therapeutic Target Database in October 2020 cialis dosage

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *