چین سالپینگوفارنژیوس
۱۳۹۸/۰۱/۲۷
برآمدگی بالابرنده
۱۳۹۸/۰۱/۲۷

برآمدگی لوله ایTorus tubarius :
A ridge in the nasopharyngeal wall posterior to the opening of the pharyngotympanic (auditory) tube, caused by the projection of the cartilaginous portion of this tube

:برآمدگی لوله ای
یک برجستگی در جدارحلق بینی که در خلف سوراخ شیپور استاش قرار داشته و توسط برجستگی بخش غضروفی شیپور استاش تشکیل می شود

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *