عضله آریتنوئید مایل
۱۳۹۸/۰۱/۲۴
عضله آری اپیگلوتیک
۱۳۹۸/۰۱/۲۴

عضله آریتنوئید عرضی


Transverse arytenoid muscle :

:عضله آریتنوئید عرضی

Origin: ‎Arytenoid cartilage on one side

مبدا: غضروف آریتنوئید یک سمت

Insertion‎: ‎Arytenoid cartilage on opposite side

انتها: غضروف آریتنوئید سمت مقابل

Innervation: Recurrent laryngeal nerve

عصب دهی: عصب راجعه ی حنجره

Function: Approximate the arytenoid cartilages

عملکرد: نزدیک کردن غضروف های آریتنوئید

2 دیدگاه ها

  1. Nikii گفت:

    Tnx alot…

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *