عضله ی استرنوکلیدوماستوئید
۱۳۹۸/۰۱/۳۱
عضله اموهایوئید
۱۳۹۸/۰۱/۳۱

عضله تراپزیوسTrapezius muscle :

:عضله تراپزیوس

Origin: Spinous processes of vertebraeC7-T12, Nuchal ligament and Occipital Bone

مبدا: زوائد خاری مهره های هفتم گردنی تا دوازدهم سینه ای، رباط پس گردنی و استخوان پس سری

Insertion: External occipital protuberance, Nuchal ligament, Medial superior nuchal line, Posterior border of the lateral third of the clavicle, Acromion process and Spine of scapula

انتها: برآمدگی پس سری خارجی، رباط پس گردنی، بخش داخلی خط پس گردنی فوقانی، کنار خلفی یک سوم خارجی ترقوه، زائده ی آکرومیون و خار اسکپولا

Innervation: Accessory nerve (motor) and Cervical spinal nerves C3 and C4 (motor and sensation)

عصب دهی: عصب اکسسوری (حرکت) و اعصاب نخاعی گردنی سوم و چهارم گردنی(حس و حرکت)

Functions: Rotation, retraction, elevation, and depression of scapula

عملکرد: چرخش، به عقب کشیدن، بالا بردن و پایین بردن کتف

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *